Werking

Histories gelooft in open, heldere en transparante communicatie. Daarom delen we onze jaarlijkse werkingsverslagen graag met jou. Heb je vragen of suggesties? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info@historiesvzw.be.

2019 \ Een jaar van transitie

Begin 2019 fusioneerden Heemkunde Vlaanderen vzw, LECA vzw en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen vzw tot Histories: de nieuwe dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers. De niet-gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen bleef voortbestaan als privaat initiatief.

Dat maakte van 2019 een jaar van de transitie, met veel werk achter de schermen. Niettemin is de dienstverlening aan de gemeenschappen steeds gecontinueerd: we beantwoordden 698 inhoudelijke schriftelijke vragen, organiseerden verspreid over heel Vlaanderen 28 vormingssessies voor 530 deelnemers en lezingen voor ruim 2.600 geïnteresseerden, deden 25 coachingstrajecten (17 begeleidingstrajecten, 4 grootschalige thematische trajecten, 1 proeftuin, en 3 nazorgtrajecten), legden 11 plaatsbezoeken af en vertolkten in diverse gremia de stem van erfgoedvrijwilligers.

Tegelijkertijd werd de werking beetje bij beetje op maat van een meer geïntegreerde werking geschoeid. Een mooi voorbeeld is de integrale aanpak van het schutterserfgoed wat resulteerde in een erkenning als immaterieel erfgoed én in een nieuwe waarderingsmethodiek. Daarnaast startten ook verschillende nieuwe initiatieven op die mikken op de brede vrijwilligersgemeenschap, zoals het nieuwe digitale methodologische tijdschrift Histories Magazine.

Histories was ook actieve trekker of constructieve partner in diverse projecten waarbij we samenwerkten met tientallen partners, zowel uit de cultureel-erfgoedsector en de academische wereld, als daarbuiten. Daarbij trekken we steeds vaker de kaart van burgerwetenschap (of citizen science) en crowdsourcing waarbij (potentiële) vrijwilligers actief bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, zoals met Getuigenissen of het genealogische project MamaMito. Met proeftuinen zoals Buurten met Erfgoed proberen we dan weer een nieuw publiek warm te maken voor erfgoed.

Kortom: Histories borgt de goede praktijken en expertise van de drie erflaters maar slaat ook nieuwe wegen in.