Corona

Histories is er voor alle erfgoedvrijwilligers en verenigingen! 

Histories is er om de erfgoedvrijwilligers en verenigingen te ondersteunen, zeker nu het moeilijk gaat in deze coronatijden. Mede dankzij de massale reactie op de bevraging van OCE kregen we een betere kijk op de uitdagingen waar ze voor staan en de vragen die ze hebben. We kunnen niet op alle uitdagingen en vragen een antwoord bieden, maar we zetten de noden van vrijwilligers mee op de agenda én we zoeken graag mee naar oplossingen. Van onze flexibele aanpak doorheen de coronaperiode getuigden Eva Wuyts en Frea Vancraeynest recent nog.

Alle medewerkers van Histories staan voor je klaar: via mail, telefoon of videochat beantwoorden we graag jouw vragen.

Op deze pagina verzamelen we antwoorden op veelgestelde vragen en nuttige informatie die van pas kunnen komen, zowel tijdens als na de coronalockdown. Deze pagina groeit mee met de genomen initiatieven, hou ze dus zeker in de gaten en bouw mee aan een sterke erfgoedwerking, ook in coronatijden.

Histories gaat digitaal 

Omdat digitaal meer dan ooit het nieuwe normaal wordt, zetten we bij Histories in op digitale dienstverlening. Bovendien staan we klaar om jullie te ondersteunen bij al jullie digitale noden.

Het kan namelijk erg nuttig of gewoon fijn zijn om ook in deze tijden met vak- en lotgenoten te kunnen praten die niet tot je rechtstreekse bubbel horen. Ideeën en tips uitwisselen, een gezellige babbel, de uitdagingen voor jouw organisatie bespreken… redenen genoeg om voor digitale gesprekken te kiezen. Histories faciliteert graag zo’n gesprekken door een digitaal platform klaar te zetten en te modereren indien nodig. Wens je zo’n groepsgesprek? Geef ons dan een seintje!

Kotcafé

In deze coronatijd beseffen we maar al te goed de waarde van sociaal contact. Samen vergaderen of aan een activiteit deelnemen en daarna gezellig bijpraten tussen pot en pint kan nu even niet. Histories wil hier iets aan doen. Onder de ludieke noemer kotcafé experimenteren we graag met online communicatiemogelijkheden, samen met jullie! Contacteer ons met de onderwerpen waarover jullie graag willen in gesprek gaan.

Webinars

Door de maatregelen tegen het coronavirus werden al onze vormingen op locatie on hold gezet of geannuleerd. We volgen de situatie en richtlijnen van de overheid verder op, maar voorlopig blijft ook de mogelijkheid tot nieuwe inschrijvingen opgeschort. In de plaats zetten we in op webinars:

We werken momenteel nog aan nieuwe (digitale) vormingen rond diverse thema’s zoals een nieuwe editie van Erfgoed in de praktijk over welk medium je het best gebruikt om je erfgoedactiviteit (digitaal) kenbaar te maken (wordt in het najaar verwacht) en werken we ook aan een webinar over digitale vergadertools.

Online projecten

Ook veilig vanuit je kot kan je een bijdrage leveren aan diverse (onderzoeks)projecten of databanken:

  • Onderzoek je voormoederlijn via het MamaMito-project
  • Verdiep je in archeologische vondsten of start zelf met het registreren ervan op het bodemvondstenplatform MEDEA.
  • Vervolledig onze reuzen– en feestendatabank en help mee om de reuzen- en feestcultuur in Vlaanderen letterlijk in kaart te brengen.
  • Voeg je beschrijvingen van artikels uit je artikel of jaarboek toe in de Artikelendatabank

Erfgoed in coronatijden

We inspireren je ook graag met goede voorbeelden uit de praktijk

Nuttige informatie van onze partners

FARO

FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, publiceerde enkele voorbeeldgidsen en protocollen over het heropstarten van de sector, waaronder een analyse van het Corona-Ouderencharter van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Daarvoor gingen ze ook al dieper in op enkele vragen rond de indiendata van dossiers en de (financiële) impact van de coronacrisis bij verenigingen.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Via de webinars ‘Veilig (her)opstarten met vrijwilligers’ geeft het Vlaams steunpunt geïnteresseerden concrete tips om het vrijwilligerswerk in je organisatie of gemeente weer op de rails te zetten.

SOCIUS

Het steunpunt sociaal-cultureel werk heeft een pagina gemaakt die ingaat op digitaal (samen)werken met o.a. een overzicht van verschillende platformen.

VVBAD

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie ontwikkelde een gids met praktische adviezen aan archieven, bibliotheken, en documentatiecentra om gefaseerd terug te keren naar een normale werking, wanneer de Nationale Veiligheidsraad dit toelaat.

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Het leeszaalteam van de Erfgoedbib Hendrik Conscience lanceerde de reeks ‘Slimmer zoeken op het web‘, met tips en workshops die onderzoekers die zich voor het eerst in het online aspect van hun zoektocht wagen kunnen helpen.

Scwitch

Scwitch, een coöperatieve die socioculturele organisaties zakelijk ondersteunt, publiceerde enkele blogposts met juridisch advies rond de volgende zaken:

  • Mogelijke verzekering tegen (coronagebonden) schadeclaims
  • De verplichte vergaderingen van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van jouw vereniging en hoe deze praktisch te organiseren
  • Aansprakelijkheid bij het heropstarten van de activiteiten tijdens en na de coronacrisis
Departement Cultuur, Jeugd en Media

De Vlaamse overheid bundelt de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis voor cultuur en de specifieke maatregelen of initiatieven vanuit het departement.

VVSG

De Vereniging van Steden en Gemeenten bundelt actuele informatie en richtlijnen voor lokale besturen.

De Federatie

De belangenbehartiger voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten maakte een handig overzicht aan informatie zoals steunmaatregelen.

WIE

Werkplaats Immaterieel Erfgoed zoomt in op immaterieel erfgoed in tijden van corona, ze maakten hierover een artikelenreeks waarin ze corona als voedingsbodem voor nieuwe tradities tonen en verder ook ingaan op hoe bestaande tradities zich aanpassen.

PARCUM

Het Vlaams expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur schreef al twee blogs rond religieuze beleving in tijden van lockdown, waarin o.a. geïmproviseerde gebedsplekken en aangepaste processies aan bod komen.

HERITA

Nu Open Monumentendag wellicht een digitale editie wordt brengt de Vlaamse National Trust voor onroerend erfgoed inspirerende voorbeelden.

Unesco

Wereldwijd speelt de coronacrisis een rol en worden tradities en andere immaterieel-erfgoedpraktijken beïnvloed. UNESCO startte met het verzamelen van verhalen en initiatieven.

Copyright beelden: (2): © Lien Arits – Vlaamse Ouderenraad