Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 3. Vier miliciens tijdens hun legerdienst in 1945 (collectie Huis van Alijn)

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Benjamin over zijn geboortedorp Vinkt tijdens de wereldoorlogen

Benjamin wil meer te weten komen over zijn geboortedorp Vinkt en meer bepaald over wat er daar gebeurd is tijdens de wereldoorlogen. Hij zoekt simpelweg op ‘oorlogen’ in de opname van Vinkt en hij stuit daarbij op een interessant ooggetuigenverslag over het bloedbad in Vinkt (Deinze) tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1940:

Spreker 1: je hebt wel al gehoord over de baldadigheden die er gebeurd zijn in veertig?

Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 3. Vier miliciens tijdens hun legerdienst in 1945 (collectie Huis van Alijn)

Figuur 3. Vier miliciens tijdens hun legerdienst in 1945 (collectie Huis van Alijn)

Interviewer: ja.
Spreker 1: ewaar van de Duitsers? Er zijn dus drieëntachtig burgerlijke slachtoffers. ewaar mensen die dus gefusilleerd zijn uh zonder reden ewaar het ene was in groepen en het andere waren uh afzonderlijke gevallen ewaar dat was genoeg dat er bijvoorbeeld gelijk of dat het gebeurd is een Duitser die voor het hekken van een boerenhof gesneuveld was of doodgeschoten lag ewaar dat ze daar de mensen uit de kelders kwamen halen ewaar ze dreven u heel eenvoudig op in een bende. dan waren we afzonderlijk en u doodschieten dat was gelijk wij een vlieg dooddoen. ewaar dat heeft zo geduurd uh de dinsdag dus dat het leger zich overgegeven had. de capitulatie dat we zeggen. die waren met een vijftienhonderd mensen gevangen op een … hetgeen dat we in Vinkt zeggen een weide. dus ik moet het er niet bijzeggen misschien dat dat een weide is ewaar. uh awel dat was om uh zes uur ‘s mor… uh ’s ochtends ewaar we zaten zo met vijftienhonderd mensen op ewaar ze hebben daar eerst de schepen voor ons ogen doodgeschoten. die mens moest eerst zijn put zelf maken ewaar en die deed dat niet meer wetende wat dat hij deed. daarachter hebben ze een vader doodgeschoten met zijn twee zonen en dan nog een vluchteling… een jongen van Lier… dat was een heel uh simpel geval ewaar die jongen die kwam van Poeke… ongelukkig langs die fameuze Poekestraat waar dat we daar allemaal op die weide zaten ewaar de mannen moesten afzonderlijk zitten de vrouwen afzonderlijk de kinderen afzonderlijk en de mannen zaten daar op een rij… reeksen van uh… acht tot tien op hun knieën in het gras … ze halen daar een stuk of twintig dertig uit ze moesten een put maken ze kregen zo van die kleine schopjes die de soldaten aanhebben. ze moesten daar zo een grote put van maken ewaar ja we dachten… ze gaan ons doodschieten en ze gaan ons er ook insmijten. ze hebben daar die vijf mensen voor onze ogen gefusilleerd ewaar we moesten daar goed naar kijken dat was het lot die ons te wachten stond zeiden ze. rond ten drieën van de namiddag hield dat op.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Veronique over de traditionele klederdracht in Zeeland

Hoe kan je de inhoud van de collectie Stemmen uit het Verleden nu precies doorzoeken? Om dat uit te leggen volgen we vier schattenjagers (Benjamin, Marie, Veronique en Ruth) op zoek naar waardevolle informatie over vroeger. Hieronder kan je de zoektocht van Veronique volgen.

Veronique doet onderzoek naar de traditionele klederdracht in Zeeland. Ze zoekt op ‘kleding’ en filtert op de Zeeuwse opnames.  Zo vindt ze bijvoorbeeld een interessant fragment uit Axel, waarin het gaat over de Zeeuwse rouwkleding en waarin de kleuren van de Zeeuwse klederdracht tot leven komen:

Spreker 2: en dan hadden ze ook nog een bepaalde dracht wanneer er iemand uh dood was in de familie he.

Interviewer: ja?

Spreker 2: dat kon je zien aan de strik vanachter aan hun muts en in de week hadden ze een klein wit strikje hier eraan en ‘s zondags een grote strik aan hun muts vanachter. dus dat was het verschil. iemand die in de zware rouw was die had zwarte doeken.

Spreker 2: ja.

Spreker 3: zwarte.

Spreker 1: en in de lichte rouw … die had blauwe doeken.

Spreker 2: ja.

Spreker 3: dat was het rouwen.

Spreker 1: met blauwe bloemen op of het een of het ander. maar iemand die niets…

Interviewer: ja ja ja.

Spreker 3: dat het voor een neef of zo hé was dat hé.

Spreker 1: een lichte rouw hé. maar anders dan was het uh…

Spreker 1: nogal veel rood … en bruin … ja.

Spreker 3: ja ja gekleurd hé.

Spreker 1: prachtig het was prachtig ik vond het een prachtige dracht.

Spreker 3: ik ook. ik was er altijd gek van.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 5. Visser (collectie Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke)

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Ruth over het bijgeloof van de vissers

Hoe kan je de inhoud van de collectie Stemmen uit het Verleden nu precies doorzoeken? Om dat uit te leggen volgen we vier schattenjagers (Benjamin, Marie, Veronique en Ruth) op zoek naar waardevolle informatie over vroeger. Hieronder kan je de zoektocht van Ruth volgen.

Ruth maakt voor het visserijmuseum een nieuwe tentoonstelling over het bijgeloof van de vissers.

Project Stemmen uit het Verleden. Figuur 5. Visser (collectie Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke)

Figuur 5. Visser (collectie Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke)

Ze combineert twee zoektermen: ‘visser’ en ‘bijgeloof’ en vindt meteen wat ze zoekt: een interessant fragment over de bijgelovige vissers uit Heist en hun (on)geloof in de zeeduivel:

Spreker 1: de waterduivel. ik heb nooit de waterduivel niet meer gekend maar mijn vader heeft daar veel van verteld. de waterduivel dat was meestal een ezel die uitgebroken was uit de wei… me een ketting aan zijn nek die rond het huis liep natuurlijk… en hij liep op de kasseien… keien want uh… veel kasseien kun je nu niet mee horen. en omdat het ook stekedonker was… als hij een keer tegen een staak of tegen uh… iets sloeg hé… de waterduivel had heel Heist rondgegaan hé. en het ging weer een ramp zijn en het moest juist per toeval dan zijn… als er ergens een wijfje dood was of een vent… de waterduivel had daar gepasseerd en het is weer gebeurd hé. Zie je… dat waren zo allemaal van die dramatische dingen hé. spoken.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Stemmen uit het Verleden: de zoektocht van Marie over het beroep van haar grootvader

Hoe kan je de inhoud van de collectie Stemmen uit het Verleden nu precies doorzoeken? Om dat uit te leggen volgen we vier schattenjagers (Benjamin, Marie, Veronique en Ruth) op zoek naar waardevolle informatie over vroeger. Hieronder kan je de zoektocht van Marie volgen.

Raoul Ortega via Unsplash.com

Marie wil meer te weten komen over het beroep van haar grootvader, die klompenmaker was. Ze hoorde hem vroeger vaak vertellen over de toon, maar ze kan zich niet meer herinneren wat dat precies was. Een hulpmiddel om op zoek te gaan naar heel specifieke informatie is om rechtstreeks op een woord te zoeken in de transcriptie zelf. Marie kan op die manier ook zoeken op specifieke vaktermen die in de transcriptie voorkomen zoals bijvoorbeeld op toon, een woord dat in de transcriptie van Sinaai een paar keer voorkomt:

Spreker 1: maar daar was er nog een speciaal soort… houten schoenen… dat ze hier op zijn Sinaais ook met met een eigen naam noemen. een toon.

Interviewer: toon.

Spreker 1: een toon. als je aan de kleine jongens in de tijd vroeg wat is het verschil tussen een houten schoen en een toon ze zouden gezegd hebben het leer. dat versta je nu ook niet waar? een houten schoen die wordt gewoon gemaakt met een muil tot hier. en als je die aandoet moet je er daar… in het midden leer over slaan. om die… aan je…

Interviewer: ik heb er ook nog gedragen.

Spreker 1: op de wreef van je voet daar. ah ik ook. en een toon… daar kwam de muil tot hier. dan moest je geen leer dragen. die werd dus hoger… gemaakt hé en die werd… in kleuren geschilderd. dat waren gewoonlijk twee kleuren en als de… toon af was waren er drie kleuren. ze schilderden twee kleuren. en daar staken ze van weerskanten drie punaises op van verschillende kleuren. een derde kleur dus. en die werd… die werden veel verkocht.

De verhalen van Benjamin, Marie, Veronique en Ruth illustreren de rijkdom van de collectie. De collectie Stemmen uit het Verleden bevat een waardevolle schat aan informatie voor verschillende erfgoedactoren. Zowel de geïnteresseerde Vlaming en de heemkundige kringen, als de musea, de erfgoedcellen en de kenniscentra vinden aan de hand van de gestandaardiseerde trefwoorden en de uitgebreide zoekmogelijkheden zeker heel wat parels van fragmenten terug, die uiteraard met een kritische blik bekeken moeten worden.

Aan de slag als vrijwilliger?

Heb je interesse om de taalkundige transcripties inhoudelijk na te kijken of heb je interesse om mee te werken aan de thematische annotatie? Neem dan contact op met Lien Hellebaut (gcnd@ugent.be).

Meer weten?

Introductiefilmpje: Wat is immaterieel erfgoed?

Wat?

Wat is immaterieel erfgoed? Waar komt het vandaan? Welke plek krijgt het in het Vlaamse erfgoedveld, naast roerend en onroerend erfgoed?

Histories zet in op de zorg voor immaterieel erfgoed en de ondersteuning van gemeenschappen die dat erfgoed levend houden. Maar hoe doen we dat nu precies?

Een antwoord op al die vragen krijg je in onderstaand introductiefilmpje.

We maken je wegwijs in de wondere wereld van immaterieel erfgoed.

Na het bekijken van het filmpje:

 • Weet je wat immaterieel erfgoed in Vlaanderen is
 • Ken je het ondersteuningsaanbod van Histories voor erfgoedvrijwilligers hierrond

Spreker

Frea Vancraeynest, stafmedewerker immaterieel erfgoed

Doelgroep

Erfgoedvrijwilligers en iedereen die interesse heeft in immaterieel erfgoed

Organisatie

Histories

Meer informatie?

Contacteer Frea Vancraeynest op frea.vancraeynest@historiesvzw.be of op 015 80 06 35.

Vrijwilliger in de kijker – Jean-Claude Pougin

27 februari tot en met 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Hoog tijd om een aantal vrijwilligers achter de schermen van Histories in beeld te brengen en ze luidkeels te bedanken. Maak kennis met: Jean-Claude Pougin!

Kun je jezelf kort even voorstellen?  

Hallo, ik ben Jean-Claude Pougin, ik ben 61 jaar en ik werk en woon in Landen. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Mijn grote passie is het opzoeken en detecteren van de geschiedenis.

Wat doe je als vrijwilliger bij de MEDEA databank?

Ik gebruik MEDEA om mijn vondsten te delen met archeologen die het kunnen gebruiken voor onderzoek.

Wanneer en waarom ben je gestart als vrijwilliger voor de MEDEA databank?

Ik heb sinds een jaar een erkenning als metaaldetectorist van het agentschap Onroerend Erfgoed. Ik meld sinds het begin van mijn zoektochten al mijn vondsten bij het agentschap zowel als ze toe te voegen aan de MEDEA-databank.

Van waar je interesse in erfgoedpraktijken zoals metaaldetectie?

Ik vind het boeiend om samen met de rest van de archeologie- en metaaldetectiewereld verloren objecten uit het verleden op te sporen, te ontdekken en een nieuw leven en verhaal in te blazen voor de toekomst en voor onze kinderen.

Hoe is het om vrijwilliger te zijn in tijden van corona?  

Voor mij veroorzaakt dit geen problemen, ik ga alleen op pad en ben het liefst in de natuur. De dieren houden me wel gezelschap. Toen er een tijdje geleden werd aangekondigd dat we niet mochten gaan zoeken ben ik gewoon thuis gebleven.

Welke ervaringen/anekdotes zullen je bijblijven aan dit vrijwilligerswerk?

Ik vind alle dagen dat ik ga zoeken uitzonderlijk, elke dag dat ik op zoektocht ga heeft zijn eigen verhaal. Ooit ben ik een kleine kudde reeën tegengekomen op enkele tientallen meters afstand van me. Dergelijke wonderlijke momenten blijven me wel bij.

Welke vondst in de MEDEA databank intrigeert je het meest?

Alle vondsten zijn waardevol. Ze hebben namelijk allemaal een verhaal te vertellen. Waar sommige vondsten op het eerste zicht mogelijk weinig informatie bevatten, kan dit voor een ander net een goudmijn zijn aan kennis voor een specifiek onderzoek.

Ook zin om te zoeken? Meer info nodig? Mail naar info@vondsten.be of lees op MEDEA over verantwoorde metaaldetectie.

Annuleringsvoorwaarden

Histories vzw zet in op laagdrempelige activiteiten. Dit vertaalt zich in lage inschrijvingsgelden. Het opzetten van dit aanbod vergt echter heel wat inspanningen van vrijwilligers en beroepskrachten. Laattijdige betalingen en annuleringen van deelnames blijven niet zonder gevolg: ze brengen onze voorbereidingen in de war of het initiatief zelf in gevaar.

Daarom is elke inschrijving bij Histories vzw onderhevig aan de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Als u na inschrijving toch niet wenst deel te nemen dient u Histories vzw hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen.
 • Annuleren is mogelijk tot 24 uur op voorhand voor een activiteit op locatie, en tot zes uur op voorhand voor een digitale activiteit, tenzij er bij het inschrijvingsformulier andere annuleringsvoorwaarden zijn vermeld.
 • Annulering gebeurt steeds schriftelijk via inschrijvingen@historiesvzw.be
 • Bij laattijdige annulering wordt het inschrijvingsgeld alsnog in rekening gebracht, om de administratieve en logistieke kosten van Histories vzw te dekken.
 • Histories vzw behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.

Leonardusprocessie en Quirinusprocessie erkend als immaterieel erfgoed

Quirinusprocessie

Recent besliste Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur, om de Leonardusprocessie en de Quirinusprocessie te voegen aan de Vlaamse Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Die geeft een overzicht van niet-tastbaar erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Bekijk hier de volledige Inventaris.

Achter dit immaterieel erfgoed staan de erfgoedgemeenschappen. Naast het uitvoeren van de traditie zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te zorgen dat het erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven. Bij het uitwerken van hun erfgoedzorgtraject kunnen ze een beroep doen op Histories. Ook voor advies en begeleiding op maat bij het schrijven van hun erkenningsdossier konden ze op Histories rekenen. We zijn bijzonder blij en trots dat we dit traject met hen mochten doorlopen.

Quirinusprocessie in Loenhout

Op de Tweede zondag van mei vindt ieder jaar de Quirinusprocessie of ‘De Loenhoutse Mei’ plaats in Loenhout. De processie bestaat uit een stoet die door het dorp trekt en langs de kapel van Onze Lieve Vrouw en de kapel van de Heilige Quirinus passeert. De processie leeft erg onder de Loenhoutenaren en het hele dorp is erbij betrokken. Niet alleen wordt de traditie gesteund door lokale verenigingen, de lokale horeca en handelaars, maar ook de jeugd wordt via school en jeugdbewegingen betrokken.

Leonardusprocessie

Leonardusprocessie in Sint-Lenaarts

Op pinkstermaandag, aan het einde van de pinksterkermis vindt in Sint-Lenaarts de Leonardusprocessie plaats. Deze traditie bestaat al sinds 1495 en bestaat uit zo’n 500 mensen die eeuwenoude vaandels en beelden ronddragen. Het hele dorp is betrokken bij de organisatie waardoor de processie zorgt voor een sterk gevoel van verbondenheid. Ook de lokale scholen werken mee aan de stoet, waardoor kinderen al op jonge leeftijd in contact komen met hun immaterieel erfgoed.

 

 

Strandbloemen en borgingspraktijken

Daarnaast voegde de minister ook het verkopen van strandbloemen op het strand toe aan de Inventaris en werden acht nieuwe borgingspraktijken op het Register van Inspirerende Voorbeelden geplaatst. Welke dat zijn ontdek je hier.

Zelf plannen met immaterieel erfgoed?

Histories is trekker van UNESCO-domein 3 en ondersteunt gemeenschappen die werken rond feesten, rituelen en sociale praktijken. Contacteer Frea voor advies en begeleiding op maat via frea.vancraeynest@historiesvzw.be

Vacature: 2 beroepsinlevingsstages begeleiding erfgoedvrijwilligers

Klopt jouw hart ook voor erfgoedvrijwilligers?

Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorgdragen voor cultureel erfgoed.

Ondersteun je graag de mensen die bovenstaande erfgoedpraktijken en –activiteiten levend willen houden? Wil je mee nadenken over hoe erfgoedvrijwilligers en hun verenigingen actief kunnen blijven in coronatijden? Of hoe zij nieuwe vrijwilligers kunnen inschakelen en een meer inclusieve en duurzame werking kunnen uitbouwen? Heb je daarnaast ook een vlotte pen en een overvloed aan empathie en social skills? Dan is deze betaalde beroepsinlevingsstage misschien iets voor jou!

Gedurende een half jaar word je betrokken bij de dienstverlening en ondersteuning van erfgoedvrijwilligers en gemeenschappen. Je ontwikkelt acties op maat, je zet mee in op het actualiseren van inhoudelijke databanken, je schrijft ondersteunende webteksten, je begeleidt gemeenschappen in zorgtrajecten, je verzamelt getuigenissen rond good practices voor de website van een internationaal project enzovoort. Je draait ook mee in de algemene werking en je maakt kennis met de andere initiatieven van Histories.

Zo leer je bij ons al doende vaardigheden en competenties die jouw kans op een job in de cultureel-erfgoedsector versterken.

Wat heb je ons te bieden?

 • Je beschikt over een masterdiploma of EVC.
 • Je hebt interesse in cultureel erfgoed en/of immaterieel erfgoed en de mensen achter dit erfgoed, je kan overweg met mensen en kan sociale situaties goed inschatten.
 • Rollen als begeleider en bemiddelaar zijn op je lijf geschreven en je hebt een luisterend oor.
 • Je beschikt over goede communicatieve en redactionele vaardigheden, correcte spelling en grammatica is essentieel. Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels.
 • Je kan zelfstandig werken maar ook in team.
 • Je werkt resultaatgericht en nauwgezet. Ook zit het in je DNA om problemen aan te pakken wanneer ze zich stellen.
 • Je hebt zin voor initiatief en een hands-on aanpak. Daarnaast neem je ook vlot verantwoordelijkheid op en ben je een goede planner.
 • Flexibiliteit (o.a. occasioneel avondwerk) is part of the job binnen een dienstverlenende organisatie, dit schrikt je niet af.
 • Je kan overweg met kantoorsoftware zoals oa. tekstverwerkers maar durft experimenteren met andere digitale toepassingen. Basiskennis i.v.m. videobewerking om filmpjes te maken is een pluspunt (maar geen vereiste).

Wat biedt Histories?

 • Je werkt mee aan de uitbouw van een nieuwe organisatie die een centrale positie inneemt in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen. Je krijgt de kans om op korte termijn veel ervaring op te doen en al doende te leren hoe de Vlaamse erfgoedwereld in elkaar zit en mee te werken aan een internationaal project.
 • Je komt terecht in een ervaren team dat de waarden participatieve en inclusieve organisatie met een ervaren team belangrijk vindt. Er is een professioneel kader dat inzet op jouw begeleiding en ontwikkeling.
 • Je werkt in het kader van coronapreventie hoogstwaarschijnlijk een groot deel van de tijd van thuis uit maar houdt via dagelijkse check-ins en tools zoals slack en sharepoint nauw contact met de stagebegeleider en andere collega’s. Daarnaast zal er ook gewerkt worden in het kantoor van Gent en Mechelen (in mindere mate) of op verplaatsing, afhankelijk van de invulling van de stage.
 • We bieden (maximaal) 6 maanden een overeenkomst aan voor een voltijdse beroepsinlevingsstage (37u30/week). De financiële vergoeding bedraagt 812,86 euro per maand aangevuld met een sociaal abonnement voor woon-werkverkeer.
 • Je krijgt een gevarieerd takenpakket dat je de kans biedt om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Je kan je competenties ontwikkelen, een breed netwerk uitbouwen en concrete ervaring op doen.

Takenpakketten

Takkenpakket 1: immaterieel erfgoed

Ondersteuning van immaterieel erfgoedgemeenschappen

Histories is binnen de cultureel-erfgoedsector de trekker voor acties binnen het zogenaamde domein 3 van UNESCO. Specifiek begeleiden en ondersteunen we iedereen die werkt rond feesten, rituelen en sociale praktijken. Vaak helpen we die gemeenschappen om hun traditie, feest of sociale praktijk te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen. Recent gebeurde dit nog voor de Gentse Floraliën. Hier gaat een zorgtraject aan vooraf dat volledig op maat wordt uitgewerkt samen met de gemeenschap in kwestie. Momenteel lopen er trajecten rond onder andere de reuzencultuur, kermis, historisch schutterswezen en de Gentse Feesten. Voor jou zijn er ondersteunende taken weggelegd zoals het uitschrijven van verslagen, voorbereiden van werkgroepvergaderingen en uitwerken van het aanvraagdossier. Ook het zelfstandig begeleiden van gemeenschappen en beantwoorden van vragen kan tot de taken behoren. Zo leer je o.a. omgaan met diverse gemeenschappen en hun erfgoednoden en leer je methodieken van nabij kennen om die gemeenschappen weerbaarder te maken en een erfgoedzorgtraject op maat uit te werken.

ICE-databanken

Daarnaast zijn er ook een aantal ICE-databanken, zoals de reuzendatabank, feestendatabank en rituelendatabank, die door Histories beheerd worden. Deze databanken zullen, na actualisering, geïntegreerd worden in de nieuwe digitale aanwezigheid van Histories. Het is aan jou om de redactie en inhoudelijke correctie van een aantal fiches in de databanken op te nemen en participatief informatie van de immaterieel erfgoed-gemeenschappen te verzamelen.

Takkenpakket 2: vrijwilligerswerking

Ondersteuning van erfgoedgemeenschappen i.v.m. hun vrijwilligerswerking

Histories zet de vele duizenden erfgoedvrijwilligers in Vlaanderen en Brussel centraal in haar werking (zie ons beleidsplan). Histories ondersteunt die erfgoedvrijwilligers niet alleen inzake de erfgoedpraktijken, maar ook over hoe ze hun eigen vrijwilligerswerking en -vereniging kunnen (inclusief en participatief) uitbouwen. Het gaat hier over begeleidings- en vormingstrajecten, ondersteunende artikels, nieuwsberichten, … Voor jou zijn er ondersteunende taken weggelegd zoals het interviewen van good practices, het maken van filmpjes over good practices en methodieken, het uitschrijven van verslagen, het voorbereiden van begeleidingsvergaderingen, en het uitschrijven van veelgestelde vragen (webteksten). Ook het begeleiden van gemeenschappen en beantwoorden van vragen kan tot de taken behoren. Zo leer je o.a. omgaan met diverse gemeenschappen en hun noden inzake vrijwilligerswerking en leer je methodieken van nabij kennen om die gemeenschappen te versterken alsook participatiever en diverser te maken in deze speciale coronatijden.

Inclusive museums

Inclusive museums is een Europees Erasmus+ project met als doel om best practices uit te wisselen rond diversiteit, inclusie en vrijwilligerswerking in de erfgoedsector. Histories is als Vlaamse trekker verantwoordelijk voor de website www.inclusivemuseums.eu en de organisatie van een plaatsbezoek van collega’s uit Polen, Finland, Spanje en Nederland. Help mee het bezoek van onze partners aan Vlaanderen voor te bereiden door o.a. interviews af te nemen met good practices.

Interesse?

We zoeken 2 stagiairs voor bovenstaande takenpakketten. Stuur ten laatste op 15 november 2020 je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met een duidelijke vermelding van ‘kandidatuur BIS begeleiding’. Het is erg belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw specifieke verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling. Geef ook aan welke van de twee takenpakketten je het liefste zou opnemen en waarom.

Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal gesprek op 24 november 2020.

In de week voorafgaand aan het gesprek maken ze ook een thuisopdracht die moet ingediend worden vóór 20 november 2020. Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met  info@historiesvzw.be.

Vacature: beroepsinlevingsstage zakelijk medewerker

Altijd al eens mee in de cockpit willen zitten van een (erfgoed)organisatie?

Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed.

Histories is ook een jonge organisatie in volle ontwikkeling. Daarom zijn we op zoek naar een frisse zakelijke blik en managementondersteuning bij enkele projecten die onze interne werking en dienstverlening aan vrijwilligers zullen verbeteren. Zo zal Histories in het voorjaar een nieuw onderkomen krijgen waarvoor je de verhuis mag regelen, je gaat mee je schouders zetten bij de ontwikkeling van een nieuw CRM-systeem en zorgt voor de uitbouw van een personeelswiki met procedures en handleidingen waarop elke collega kan terugvallen.

Ben je iemand die goed kan organiseren en structureren? Ben je hands-on en hou je ervan om alles mooi in een duidelijke planning of handleiding te gieten? Streef jij mee naar het uitbouwen van een stevig kader waarop je collega’s kunnen terugvallen? Zit je graag mee in de cockpit van een bloeiende organisatie en heb je altijd al eens willen proeven van de taken van een coördinator binnen een veilige omgeving? Dan is een betaalde stage van zes maanden bij Histories wellicht iets voor jou.

Gedurende een half jaar leer je bij ons vaardigheden en competenties die jouw kans op een job in de non-profitsector versterken. Je werkt samen met collega’s binnen een begeleid kader, leert al doende en bouwt enorm veel praktische ervaring op.

Takenpakket

 • Je werkt actief samen met de coördinator, de zakelijk medewerker en de administratieve krachten aan de zakelijke en administratieve uitbouw van de organisatie.
 • Je ondersteunt de zakelijke lead en de coördinator in allerlei beleidsmatige, personeelsgerelateerde en administratieve vraagstukken.
 • Je organiseert mee de logistieke en administratieve verhuis van de organisatie.
 • Je bouwt mee aan de ontwikkeling van een nieuw CRM-systeem.
 • Je schrijft gestructureerde handleidingen en procedures voor intern gebruik.
 • Je wordt betrokken bij de aanwervingen van nieuwe medewerkers, de boekhouding, budgetopvolging, loonverwerking en de opmaak van actieplan en jaarverslag.
 • Je stoffeert en structureert de personeelswiki.
 • Je proeft van de vele initiatieven van Histories en ondersteunt collega’s her en der waar mogelijk.

Wat heb je ons te bieden?

 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma (Cultuur-, event-, project-)management of hebt aantoonbare relevante ervaring.
 • Je bent een krak in organiseren, analyseren en structureren.
 • Je hebt interesse in HR, financiën en goed bestuur.
 • Je werkt nauwkeurig en planmatig. Je bent sterk in projectmanagement.
 • Je bent analytisch van geest: je kan complexe materie snel verwerken en hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden.
 • Je bent hands-on en hebt zin voor initiatief, bent resultaatgericht en pakt problemen aan.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, kan situaties goed inschatten en werkt participatief oplossingen uit.
 • Je toont zelfstandigheid in je werk, maar bent eveneens in staat om in team te werken.
 • Je hebt een goede computervaardigheid en kan goed overweg met kantoorsoftware zoals o.a. Word en Excel.

Wat biedt Histories?

 • Je werkt mee aan de uitbouw van een nieuwe organisatie die een centrale positie inneemt in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen.
 • Je komt terecht in een ervaren team dat de waarden participatie en inclusie belangrijk vindt. Er is een professioneel kader dat inzet op jouw begeleiding en ontwikkeling.
 • Je werkt in het kader van coronapreventie waarschijnlijk een groot deel van de tijd van thuis uit maar houdt via dagelijkse check-ins en tools zoals Slack en SharePoint nauw contact met de stagebegeleider en andere collega’s. Daarnaast zal er soms ook gewerkt worden in het kantoor van Mechelen en Gent of op verplaatsing afhankelijk van de invulling van de stage.
 • We bieden (maximaal) 6 maanden een overeenkomst aan voor een voltijdse beroepsinlevingsstage (37u30/week). De financiële vergoeding bedraagt 812,86 euro per maand aangevuld met een sociaal abonnement voor woon-werkverkeer.
 • Je krijgt de kans om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te verwerven door je competenties te ontwikkelen, een breed netwerk uit te bouwen en concrete ervaring op te doen.
  Interesse?

Stuur ten laatste op 22 november 2020 je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met een duidelijke vermelding van ‘kandidatuur BIS zakelijke werking’. Het is erg belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw specifieke verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling. Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal gesprek op 1 december 2020. In de week voorafgaand aan het gesprek maken ze ook een thuisopdracht die moet ingediend worden vóór 29 november 2020. Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met info@historiesvzw.be. Meer informatie over Histories kan je vinden op www.historiesvzw.be.