Netwerkdag voor erkende metaaldetectoristen

2800 erkende metaaldetectoristen. Dat is ondertussen al een behoorlijk aantal. Hoog tijd dus voor een ontmoetingsdag!

Daarom organiseren we op zaterdag 18 mei 2019 een netwerkmoment voor en door erkende metaaldetectoristen in Brussel. Een ideale gelegenheid om andere metaaldetectoristen te ontmoeten en de laatste nieuwe ontwikkelingen op het vlak van metaaldetectie en archeologie te leren kennen.

Het programma:

 • Vanaf 9u30 ontvangst met koffie en thee.
 • Doorlopend van 10u00 tot 16u00:
  • Een infomarkt met standjes van MEDEA en Histories vzw, verschillende metaaldetectieverenigingen, het agentschap Onroerend Erfgoed, het tijdschrift Ex Situ, de Vlaamse Ondernemers in Archeologie, de Archeologiedagen, …
  • Lezingen van onder andere archeologe Marleen Martens over de opgravingen in Peer, Arne Verbrugge van SOLVA over de samenwerking met erkende metaaldetectoristen, MEDEA & Histories vzw, …
  • Determinaties van gemelde vondsten door materiaalspecialisten uit uiteenlopende domeinen: aardewerk, leer, paardentuig, militaria, crashsites, loden zegels, munten, steentijd materiaal, gebruiksvoorwerpen, botmateriaal, UFO’s, …
  • Een atelier vondstenregistratie: breng je metaaldetectievondsten mee en meld ze ter plaatse
 • ’s Middags een broodjeslunch en de hele dag door warme en koude dranken

De ontmoetingsdag vindt plaats in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Meer informatie over de bereikbaarheid en het parkeren in de buurt vind je op deze pagina.

De ontmoetingsdag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Ben je erkend metaaldetectorist, schrijf je dan in voor 6 mei via de website van Onroerend Erfgoed. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Vacature: Buurten met erfgoed zoekt deeltijdse trekker met stuwkracht! (m/v/x)

Heb je zin om leerkrachten, leerlingen en lokale erfgoedpartners met elkaar te verbinden? Samen te onderzoeken hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aangaan? Deze mensen te coachen bij een inspiratietraject? Stel je dan nu kandidaat als deeltijds projectmedewerker.

Buurten met erfgoed verbindt secundaire scholen en lokale erfgoedpartners rond een lokale uitdaging. Ze worden actief gecoacht gedurende een uniek traject. Samen onderzoeken ze hoe een lokale uitdaging op het vlak van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit, architectuur, veiligheid, cultuur, diversiteit, solidariteit en armoede, … in de loop der jaren evolueerde. Vervolgens verkennen ze mogelijke oplossingen om in de toekomst met deze uitdaging op een duurzame en respectvolle manier om te gaan. Buurten met erfgoed is een traject van denken én doen: leerlingen, leerkrachten, directies en betrokken partners verdiepen zich in een lokale uitdaging, en ontdekken dat ze wel degelijk een verschil kunnen maken door de handen in elkaar te slaan. Leerdoelen m.b.t. erfgoed, burgerschap en duurzaamheid staan voorop, maar evengoed meer vakspecifieke doelen komen aan bod.

Opdracht
In de periode 2019-2021 zal Buurten met erfgoed een methodiek ontwikkelen in een aantal pilootscholen, om die vervolgens uit te dragen naar het secundair onderwijs en het erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel.

Om deze pilootprojecten in goede banen te leiden zoeken we een krachtige trekker die zeer vertrouwd is met het onderwijs; die veel oog heeft voor samenwerking, die mensen weet te verbinden rond de thema’s erfgoed en duurzaamheid en die meer dan klaar is voor een nieuwe uitdaging.

We verwachten dat je als trekker de samenwerking aangaat met meerdere secundaire scholen (diverse netten en types) verspreid over Vlaanderen en met hen én lokale partners activiteiten voor leerlingen uitwerkt. In nauwe samenwerking en overleg met de stuurgroep Buurten met erfgoed ontwikkel je vanuit deze pilootprojecten een methodiek die ruim kan worden uitgedragen. De stuurgroep van Buurten met erfgoed is een partnerschap tussen CANON Cultuurcel, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (departement Omgeving), erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Herita, Histories, Mooss, en de Provincie Oost-Vlaanderen. Het partnerschap wordt ondersteund door Cera.

Buurten met erfgoed ontwikkelde reeds een aanpak voor scholen uit het lager onderwijs: www.buurtenmeterfgoed.be.

Profiel

 • Je hebt ervaring in het secundair onderwijs, als leerkracht, of in een overkoepelende of ondersteunende dienst. Je hebt een bachelor- of masterdiploma.
 • Je bent thuis in de wereld van eindtermen en leerplannen, en weet informatie die je daarover nodig hebt vlot te vinden.
 • Kennis van Cultuur in de Spiegel is een pluspunt.
 • Je hebt affiniteit met onroerend, roerend en immaterieel cultureel erfgoed, en met het thema duurzaamheid.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met educatieve werkvormen en methodieken.
 • Je zal je regelmatig moeten verplaatsen; je wordt aangemoedigd daarbij gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Competenties

We zoeken een trekker die:

 • zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren;
 • een projectplanning kan uitzetten en opvolgen;
 • ondernemend en besluitvaardig is;
 • graag creatief denkt en werkt;
 • niet bang is om te evalueren, en om zelf te leren;
 • goed kan analyseren en synthetiseren;
 • vlot kan omgaan met de specificiteit van een schoolcontext;
 • nauw kan samenwerken met de collega’s van de stuurgroep.

Wij bieden

Een uniek traject waardoor je mee geschiedenis kan schrijven op het vlak van erfgoededucatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.

Een deeltijds contract (2 of 2,5 dagen per week) van bepaalde duur voor 1 jaar, dat verlengd kan worden tot uiterlijk 31/12/2021.

Je start zo snel mogelijk.

Standplaats is FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Naargelang opleiding en ervaring wordt de functie ingeschaald op niveau L1/paritair comité 329.01. Relevante ervaring kan tot max. 4 jaar worden meegerekend.

Maaltijdcheques, groepsverzekering, woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Detachering is bespreekbaar (bachelor maximaal 11 jaar anciënniteit; master maximaal 2 jaar anciënniteit).

Selectie

Richt je motivatiebrief en cv per e-mail, uiterlijk op 4 april 2019, en met als onderwerp ‘vacature Buurten met erfgoed’ aan: Marc Jacobs, directeur  FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw jobs@faro.be

De sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld volgens het privacybeleid van FARO dat raadpleegbaar is via https://faro.be/privacybeleid.

Indien je positief bericht ontvangt, word je op 25 april 2019 uitgenodigd voor een selectiegesprek bij FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Wens je meer info, of heb je vragen?
Je kan contact opnemen met:

Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, 02 213 10 71
Daphné Maes, daphne.maes@historiesvzw.be, 015 20 51 74

Buurten met erfgoed: train-de-trainer voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

Buurten met erfgoed is een traject waarbij leerkrachten lager onderwijs en lokale erfgoedpartners een schooljaar lang actief worden gecoacht. Het doel is dat ze samen een of meerdere lessen of activiteiten ontwikkelen over/met erfgoed in de nabije omgeving van de school. Op die manier kunnen heel wat leerlingen van het derde en het vierde leerjaar kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt; én werken leerkrachten en erfgoedpartners tegelijk aan een basis voor verdere samenwerking.

Bent u ook op zoek naar een manier om erfgoed en onderwijs lokaal te verbinden? En wil je ook graag een dergelijk coachingstraject opstarten in jouw gemeente of regio? Dan is deze train-de-trainer vorming geknipt voor jou!

In de training vertrekken we van de vraag: ‘Hoe pak je een traject Buurten met erfgoed aan?’ Het is een intensief traject dat heel wat impact kan genereren, maar dat tegelijk ook wel wat engagement van leerkrachten en erfgoedpartners vraagt. Hoe stimuleer en motiveer je hen daartoe?

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door:

 • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject,
 • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject,
 • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen,
 • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

De train-de-trainer start op maandag 29 april 2019 met een startdag. Vervolgens voorzien we drie opvolgsessies. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en kunnen telkens ervaringen uitgewisseld worden over de stappen die deelnemers al zelf hebben gezet.

De vorming richt zich naar lokale trekkers die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2019-2020.

De vorming bestaat uit vier bijeenkomsten: een startdag (hele dag) en drie opvolgsessies (namiddagen). Deze bijeenkomsten worden begeleid door Chris Ferket (Mooss vzw), en betrokken partners.

De train-de-trainer is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed: CANON Cultuurcel, Cera, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling(Departement Omgeving), Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, FARO, Herita, Histories, Mooss, en Provincie Oost-Vlaanderen.

www.buurtenmeterfgoed.be

Praktisch

Startdag: maandag 29 april 2019, van 9u30 tot 16u

Opvolgsessie 1: donderdag 26 september 2019, van 13u30 tot 16u

Opvolgsessie 2: donderdag 5 december 2020, van 13u30 tot 16u

Opvolgsessie 3: donderdag 13 februari 2021, van 13u30 tot 16u

Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Inschrijven

Stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be, met als vermelding ‘inschrijving train de trainer 2019’. Maximum 12 aantal deelnemers.

Deelnameprijs: 50 euro (dit is de totaalprijs voor alle bijeenkomsten, incl. broodjeslunch tijdens de startdag en syllabus).

Graag meer informatie? Stel gerust uw vraag aan Hildegarde Van Genechten (hildegarde.vangenechten@faro.be), 02 213 10 60, of Daphné Maes (daphne.maes@historiesvzw.be).

Drie dossiers op weg naar erkenning op Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed

Histories begeleidt momenteel drie erfgoedgemeenschappen bij het in kaart brengen van hun erfgoed en het formuleren van borgingsacties om hun erfgoed een duurzame toekomst te geven. Het gaat om het Historisch Schutterswezen in Vlaanderen, het Wiezen in Vlaanderen en de Sint-Gummarusprocessie in Lier. Op 15 april 2019 dienen zij een aanvraag in om hun erfgoed te laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. De aanvraag gebeurt binnen het vernieuwde ICE-reglement en bijhorend nieuw platform.

Wil je meer weten over wat een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed precies inhoudt en wat je moet doen om zo’n erkenning in de wacht te slepen? Histories staat voor je klaar met advies op maat, neem dus zeker contact met ons op via info@historiesvzw.be.

Meer informatie

Immaterieel cultureel erfgoed

www.immaterieelerfgoed.be

Stap mee in ons pilootproject en leer je collectie beter kennen en waarderen

Wil je een verhaal vertellen over je collectie, maar weet je niet welke stukken belangrijk zijn om te tonen? Wil je bewijzen dat je collectie de moeite waard is? Histories ontwikkelt momenteel een instrument waarmee vrijwilligers op een eenvoudige manier en aan de hand van een duidelijke handleiding, hun collectie kunnen beoordelen. Je kan bij ons ook altijd terecht voor meer informatie of een begeleiding op maat om je erfgoed naar waarde te schatten.

De uitwerking van dit instrument kadert binnen de oproep ‘Pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed’ van de Vlaamse overheid. Histories werkt een van deze pilootprojecten uit en stelde dit ook voor op het symposium ‘Gewikt en gewogen’ op 26 maart 2019, samen met de Britse museum- en erfgoedconsulente Caroline Reed, gekend van haar ‘Reviewing Significance 3.0’, waarop ons instrument is gebaseerd.

Van april tot juli 2019 loopt er een testfase van het project waar je zelf ook aan kan deelnemen. Wil je meestappen in deze testfase en je collectie beter leren kennen? Stel jezelf kandidaat door te mailen naar info@historiesvzw.be met als onderwerp ‘Testfase Waarderen’ en misschien kan jij dan binnenkort aan de slag gaan met ons waarderingsinstrument!

Meer informatie?

Gewikt en gewogen. Vlaanderen waardeert cultureel erfgoed

Reviewing Significance 3.0

Gezocht: nazaten van Pieter Bruegel de Oude

In 2019 viert Vlaanderen het leven en de tijd van Pieter Bruegel naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn dood. Een indrukwekkende reeks tentoonstellingen en evenementen zal de wereld tonen wat voor uitzonderlijk kunstenaar hij was, en hoe invloedrijk hij was tijdens zijn leven.

Om dit feest extra luister bij te zetten zijn Toerisme Vlaanderen en Histories op zoek naar (verre) nazaten of verwanten van Breugel. Dat Pier den Drol gelinkt kan worden aan David Teniers, is geen geheim, maar misschien is je buurman, vriend of collega ook wel familie van deze Brabantse kunstschilder? In de eerste plaats zijn we op zoek naar mensen die via hun stamboom nazaat zijn van Bruegel, bij voorkeur natuurlijk in rechtstreekse lijn.

Interesse of vragen? Alle hulp is welkom! Mail Maarten Larmuseau via maarten.larmuseau@historiesvzw.be of Jan Geypen via jan.geypen@historiesvzw.be.

Help lokaal, alledaags of genealogisch erfgoed zichtbaarder te maken op Wikipedia!

Erfgoedvrijwilligers schrijven graag, dat is geweten. Ze doen dat in een tijdschrift of jaarboek, op hun website en … ook op Wikipedia? Wie echt de ambitie heeft om zijn erfgoed bij een breed publiek bekend te maken, kan niet om Wikipedia heen. Toch?

Mensen zoeken én vinden tegenwoordig heel veel informatie op Wikipedia: dat is algemeen geweten. Deze informatie wordt geleverd door vrijwilligers en staat altijd gratis ter beschikking. Toch merken we dat erfgoedvrijwilligers vaak niet staan te springen om een bijdrage te leveren. Koudwatervrees?

Geen leden meer

Als belangrijkste tegenargument wordt regelmatig aangehaald dat, als alle informatie online staat, mensen geen reden meer hebben om lid te worden van je vereniging. Dat de digitale omwenteling uitdagingen meebrengt voor uitgevers van tijdschriften of boeken kunnen we niet ontkennen. Maar in het argument zit een misvatting verborgen. Een tijdschriftartikel bevat namelijk niet dezelfde informatie als een encyclopedisch artikel. Het is zeker niet de bedoeling om de inhoud van je tijdschrift zomaar, en zonder meer, te kopiëren naar Wikipedia.

Dit onderscheid sterkt ons in de overtuiging dat Wikipedia, in plaats van een gevaarlijke concurrent, wel eens een interessante (en complementaire) bondgenoot kan zijn voor je vereniging om een breed en divers publiek warm te maken voor je erfgoed. Een Wikipediapagina heeft immers bronverwijzingen nodig, en die kunnen ook verwijzen naar het tijdschrift of de website die je vereniging publiceert.

Onbekend maakt onbemind 

‘Ja maar’, horen we dan. ‘Ik heb daar geen tijd voor want ik heb nu al te weinig tijd voor mijn vereniging. En ik weet niet eens hoe ik daaraan moet beginnen. Ik heb ook al gehoord dat de vrijwilligers achter Wikipedia je bijdrage kunnen verwijderen, waardoor al je inspanningen voor niets zijn geweest.’

Aan tijd kunnen we je jammer genoeg niet helpen. Maar aan de overige problemen wil Histories, in samenwerking met Wikimedia België, graag een mouw passen. Wil je graag starten op Wikipedia maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Kan je wat begeleiding of cursus gebruiken? Laat het ons weten! Heb je al ervaring met Wikipedia? Positief/negatief? Deel ze gerust, we zijn er zeer benieuwd naar! We staan namelijk te popelen om jullie te begeleiden in deze boeiende ontdekkingsreis om samen erfgoed meer zichtbaarheid te geven op Wikipedia!

Interesse of vragen? Mail Rob Bartholomees via rob.bartholomees@historiesvzw.be

De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis

Voor de meeste Vlaamse gemeenten zijn de negentiende-eeuwse Poppkaarten een unieke bron voor de lokale geschiedenis. Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 publiceerde Philippe Christian Popp de kadasterkaarten van zo’n 1.800 Belgische gemeenten. In Vlaanderen is de publicatie voor zowat elke gemeente beschikbaar, alleen de provincie Limburg en het arrondissement Turnhout werden niet gepubliceerd. Het detail van de kaarten (op perceelniveau) en de bijkomende informatie in de leggers geven ons vandaag een beeld van hoe die gemeente er in het midden van de negentiende eeuw uitzag.

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met de Poppkaarten en -leggers aan de slag kunnen.

Doelgroep

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heem- en familiekundigen die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven (niet voor gevorderden).

Lesgever

Wouter Ronsijn (Universiteit Gent)

Praktisch

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via onderstaand inschrijvingsformulier. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 20 51 74.

Data en locaties

 • Dinsdag 23 april 2019, 14u00 tot 16u00 | Heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 41B, 2580 Putte i.s.m. Heemkring Het Molenijzer, Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen & Kempens Karakter
 • Dinsdag 23 april 2019, 19u00 tot 21u00 | Heemmuseum Het Molenijzer, Heuvel 41B, 2580 Putte i.s.m. Heemkring Het Molenijzer, Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen & Kempens Karakter
 • Maandag 27 mei 2019, 19u00 tot 21u00 | Erfgoedhuis Hof ter Welle, Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren-Waas i.s.m. Erfgoecel Waasland, gemeente Beveren & Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren
 • Maandag 3 juni 2019, 19u00 tot 21u00 | Lokaal De Zorge, Moerkerkse Steenweg 194, 8310 Brugge i.s.m. Brugs Ommeland – Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Heemkunde West-Vlaanderen & Familiekunde Vlaanderen regio Brugge – Deze sessie is volzet. We hanteren hiervoor een wachtlijst en contacteren u wanneer er een plaats vrij komt.

Teksten schrijven? Een fluitje van een cent!

“Ieder vogeltje zing zoals het gebekt is.” Toch?

Maar… van zodra we de pen ter hand nemen om u of een andere persoon te berichten over deze of gene gebeurtenis, dan gebeurt er – zeer ongemerkt en als vanzelf, als in: ‘automatisch’ – iets merkwaardigs, dat zich manifesteert in de schrijfattitude van de auteur van de pennenvrucht waarover sprake in het begin van deze zin – als u zich dat nog voor de geest kunt halen, in deze meanderende stroom van zichzelf uitkristalliserende taalkundige constructies-met-handvatten.

Pardon?

Uiteraard was vorige zin een voorbeeld van hoe het vooral niet moet. Maar veel mensen verstarren als ze iets moeten schrijven. Ze knauwen zenuwachtig aan hun pen, trommelen met hun vingers en rollen met hun ogen, gaan de krant lezen en vertonen ander uitstelgedrag. Als het er dan toch van komt, veranderen ze als bij toverslag van gedaante en persoonlijkheid. Ze drukken zich plotseling wollig uit, gebruiken veel en moeilijke woorden en rijgen de ene bijzin na de andere aan elkaar. Het resultaat is dan vaak een woorden- en zinnenbrij die zelfs de meest volhardende lezer afschrikt. Herkenbaar?

Maar: schrijven is ook (en vooral) een kwestie van techniek. Het goede nieuws is dat u kunt leren schrijven. We hebben het dan niet over grammaticaal correcte constructies, maar over vlot leesbare, heerlijke heldere zinnen leren formuleren. Die samen een tekst vormen die uw lezer aanspoort om iets te doen. Naar uw tentoonstelling of locatie te komen bijvoorbeeld. Of om meer informatie op te vragen. Hij of zij voelt zich aangesproken, en wil meer te weten komen over project of plannen. Dat wilt u toch ook?

In deze korte cursussen krijgt u een heleboel kant-en-klare, meteen toepasbare tips. Bovendien moet u ook echt zelf de handen uit de mouwen steken. U gaat met andere woorden aan de slag met uw eigen tekstmateriaal, en dat van anderen. Want leren schrijven doet u… al doende.

Over de docent

Roel Daenen (°1974) studeerde geschiedenis aan de UGent en de Universidade nova de Lisboa. Hij heeft een grote voorliefde voor literatuur en taal, en strips in het bijzonder. Roel werkt als manager communicatie, pers en partnership voor FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Hij is hoofdredacteur van twee bladen: faro en Stripgids. Daarnaast schrijft hij voor een aantal andere bladen en kranten en geeft hij ook geregeld les. Heerlijk heldere taal is een van zijn stokpaardjes.

Organisatie

Deze cursussen zijn een organisatie van Erfgoed in de Praktijk. Dit is het gezamenlijk vormingsaanbod van Histories, FARO, Herita, Stichting Open Kerken en Davidsfonds. In het kader van een aantal evenementen (Open Monumentendag, Erfgoeddag, Open Kerkenweekend en Nacht van de Geschiedenis) organiseren deze partners nu al een paar jaar laagdrempelige avondcursussen die de deelnemers aan deze evenementen helpen bij de organisatie van hun activiteiten n.a.v. die erfgoedevenementen.

Doelgroep

Dit is een cursus voor erfgoedorganisaties en deelnemers die lokaal een erfgoedevenement willen organiseren en die een basiskennis over dit thema wensen te verwerven.

Tijdstip

19u00 – 22u00

Inschrijven

Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen voor de workshop(s) via onderstaand inschrijvingsformulier. Deelnemen kost 5 euro per vormingsavond. Tijdens de vorming ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958 BIC KRED BE BB op naam van Histories met als vermelding ‘teksten schrijven + naam deelnemer’. Voor meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@historiesvzw.be of op 015/20.51.74.

Data en locaties

Maandag 25 maart Wolsack (grote zaal), Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
Lokale partner: Herita
Woensdag 27 maart Bibliotheek Beernem  (Marichalzaal), C. Marichalstraat 1, 8730 Beernem
Lokale partner: Cultuur– en erfgoedraad Beernem
Maandag 1 april Engelenburcht, Kruineikestraat 3, 3150 Tildonk, Lokale partner: Belevingscentrum ’14-’18 van Provincie Vlaams-Brabant — Deze cursus is geannuleerd.
Dinsdag 2 april De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad
Dinsdag 23 april Stedelijke Musea Sint-Niklaas, Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
Lokale partner: SteM

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos

Je leeft in een wereld van digitale documenten. De interessante documenten wil je bijhouden, maar zonder digitale mappen dreigt het snel te verzanden in chaos. Je vindt verslagen of foto’s van je eigen activiteiten niet gemakkelijk terug. Zeker als je met meerdere personen je weg wil vinden in alle documenten van je organisatie, moet je werken met een logische structuur. Ooit wil je de documenten doorgeven aan iemand anders, maar dan niet alles door elkaar. Hoe zorg je ervoor dat je systeem duurzaam is? En waar moet je dan op letten?

In deze vorming krijg je tips en tricks voor een betere digitale mappenstructuur. We hebben niet alleen aandacht voor het maken van een goede ordening, maar ook voor het overschakelen naar een betere werking.

Doelgroep

Dit is een cursus voor iedere organisatie die documenten digitaal bewaart. Je verwerft een basiskennis voor een betere werking.

Praktisch

De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde vorming die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje.

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via bit.ly/2SmRyyO. Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015 20 51 74.

Data en locaties

 • Woensdag 6 maart 2019, 14u00 tot 16u30 | VC Poincaré, J. Stormestraat 131/18, 8790 Waregem
 • Woensdag 27 maart 2019, 19u00 tot 21u00 | GC Warande, Opperstraat 31, 1770 Liedekerke i.s.m. Erfgoed Pajottenland Zennevallei & Heemkring Liedekerke – VOLZET (Wachtlijst)
 • Woensdag 27 maart 2019, 19u00 tot 21u00 | Heemerf de Waaiberg, Waaiberg 1, 2460 Kasterlee i.s.m. Erfgoed Noorderkempen & Heemkundige Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen
 • Donderdag 28 maart 2019, 19u30 tot 21u30 | Kasteel Mariagaarde, Torenzaal, Kasteelstraat 10, 3840 Hoepertingen i.s.m. Erfgoed Haspengouw
 • Dinsdag 2 april 2019, 14u00 tot 16u30 | Belga, boven het AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel – VOLZET (Wachtlijst)
 • Donderdag 13 juni 2019, 15u00 tot 17u00 | Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas i.s.m. Erfgoedcel Waasland